• %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • BIST 100
  1.408,14
  % 0,03
 • BITCOIN
  448191,511
  % -10,86
 • ETHEREUM
  17592.34
  % -12,06

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Protokol Örneği 2019

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Protokol Örneği 2019

Boşanma kararı alan çiftlerin açmış oldukları boşanma davaları çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma davaları şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi protokol örneği 2019 hakkında elimizden geldiğince sizlere detaylı bilgi vermeye çalışacağız. Öncelikle sizlere avukatsız anlaşmalı boşana davası nasıl açılır konusuna geçmeden boşanma konusundan bahsedelim. Boşanma dediğimiz olay kanun ifadesinde devam ettirilen evliliğin sonlandırılması şeklinde yorumlanmıştır. Söz konusu dava eşlerden herhangi birinin ya da ikisinin birlikte vereceği dilekçe ile açılmaktadır.

Burada bizi ilgilendiren kısım anlaşmalı boşanma davasının nasıl açılacağı olmaktadır. Taraflar avukat aracılığı ile boşanma davası açabileceği gibi avukatsız olarak da boşanma davası açabilmektedirler. Eğer aralarında bütün yönleriyle anlaşmışlarsa avukat tutmadan da rahatlıkla boşanabilmektedirler. Sizlere yazımızın devamında anlaşmalı eşlerin boşanma dilekçesi nasıl yazılmakta tüm yönleriyle göstereceğiz.

Anlaşmalı Boşanma Davası nereye Açılır?

Bütün boşanma davaları doğrudan aile mahkemelerine açılmaktadır. Bütün illerde ve nüfusu 100 binin üzerinde olan her ilçede en az bir tane boşanma davalarına bakan aile mahkemesi bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi protokol örneği 2019 ile başvurularınızı buralarda bulunan mahkemelere yapmanız gerekmektedir. Ancak ilçenizde eğer aile mahkemesi yoksa, bu sıfatla görev yapan asliye hukuk mahkemelerine de dava açabilirsiniz.

Avukatsız anlaşmalı boşanma protokolü

Anlaşmalı Boşanma Davası İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu’na göre çiftler arasında anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için üç şartın yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Bu şartlar;

 • Boşanmak için dava açmayı düşünen çiftlerin en az bir yıl evli kalmış olmaları gerekmektedir.
 • Çiftler bütün hukuki boyutları ve sonuçları göz önünde bulundurarak ile kendi aralarında anlaşmalı boşanma protokolü düzenlemelidirler.
 • Çiftler kendilerine vekil atasalar bile boşanma davalarında duruşmada bulunmak zorundadırlar.

Şimdi avukatsız anlaşmalı boşanma davası dilekçesi nasıl yazılır, nelere dikkat edilmelidir ondan bahsedelim. Aslında hukuk mahkemeleri kanununun 119. Maddesinde dilekçenin içeriğinde neler olması gerektiği oldukça ayrıntılı olarak yazılmıştır. Yazılacak olan dava dilekçesinde de bu noktalara dikkat edilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi İçeriği

(HMK. Madde 119)

1) Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur;

a) Mahkemenin adı

b) Davalı ile davacının adı, soyadı ve adresleri

c) Davacı kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası

ç) Eğer tarafların varsa kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri

d) Çiftlerin mal varlığı ile ilgili konularına ilişkin bilgilendirme

e) Dava eden kişinin iddiasına temel olan bütün olayların sıra numarası ile açık özeti

f) İddia olunan bütün olayların hangi delillere dayandırıldığı

g) Dayanılan hukuki sebepler          

ğ) Açık bir şekilde talep sonucu

h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası

2) İlk fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) maddeleri haricindeki kısımların eksikliği hâlinde, hâkim davacıya eksik kısımları tamamlaması için 7 günlük kesin süre vermektedir. Verilen bu süre zarfında eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılmaktadır.

Avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçe örneği

Avukatsız Boşanma Davası Dilekçesi Protokol Örneği 2019

Konuyla alakalı avukatsız boşanma davası dilekçesi protokol örneği 2019 yazımızın ekinde sizlerin hizmetine sunulmuştur. Sizlere örnek olması amacıyla sunulan bu dilekçede yer alan hususi kısımları kendinizle alakalı olarak düzelttikten sonra ilgili mahkemelere başvurunuzu kolaylıkla yapabilmektesiniz. Yine yazımız ekinde avukatsız anlaşmalı protokol örneğini de bulacaksınız. Örnek dilekçemizde yazan olaylar tamamen kurgudan ibaret olup, gerçeği yansıtmamaktadır.

Siz bu kısımları kendinize uyarlayarak düzeltmelisiniz. Bu konuda daha detaylı bilgileri yine gerekli hukuki destek sağlayan yerlerden almanızda fayda olduğunuz öneririz. Sitemizde yer alan örnekler sizlere yardımcı olması amaçlı olup, herhangi bir hukuki sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği

Avukatsız Boşanma Davası Dilekçesi Protokol Örnekleri

ÖRNEK

ANLAŞMALI  BOŞANMA  PROTOKOLÜ

TARAFLAR:

1. Ad – Soyad:           …………………….                       ( T.C No:           )

2. Ad – Soyad:       …………………….                (TC. No :          )

Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek, boşanmanın mali sonuçlarını ve müşterek çocukların durumlarını düzenleyen ve işbu protokolü,  /  /2018 tarihinde imzalayarak boşanma dilekçesi ekinde sunmuşlardır.

PROTOKOL MADDELERİ

1-) Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan biz, boşanma isteğinde bulunuyor ve aşağıdaki hususlarda anlaşarak boşanmayı kabul ediyoruz.

2-) Ortak çocuk …..(Adı- SOYADI) velayeti  eşlerden …. (Adı-SOYADI) kalacaktır. …… dilediği zaman çocuğunu görebilecektir.

3-) Eşlerden (Koca Adı-Soyadı); aşağıda a ve b bentlerinde belirtilen ödemeleri yapmayı kabul etmektedir;

a) Eşi ……. aylık ….. Türk Lirası (TL) nafaka ödeyecektir.  Bu ödeme …. adına olan …. ıban no lu banka hesabına, nafaka adı altında 01.07.2018 dan başlamak üzere  ilgili bulunduğu ayın 5 ’ini geçmeyecek şekilde,  her ay düzenli olarak yatıracaktır.

b) Ortak çocuğun bakım giderleri için,  her ay  …  TL.’yi, velayet hakkını kullanacak eş …. adına olan … ıban no lu ıban no lu banka hesabına, iştirak nafakası adı altında 01.07.2017 dan başlamak üzere  ilgili bulunduğu ayın 5 ’ini geçmeyecek şekilde, her ay düzenli olarak yatıracaktır.

a ve b bentlerinde belirlenen meblağ, her yıl Ocak ayında açıklanan yıllık TÜFE oranında artırılarak belirlen yeni tutar ilgili hesaba yatırılacaktır. Ortak çocuğun  ihtiyaçlarında haklı veya beklenmedik nedenlerle meydana gelecek artış veya nafaka yükümlüsü eşin gelirinin artması halleri müstesnadır.

Banka hesaplarında değişiklik olması durumunda bu durum … tebliğ edilecek olup; tebligattan sonraki ilke ödeme yeni banka hesabına gerçekleştirilecektir.

4-) Ortak çocuklar olan … ve … eğitim-öğretim vb. masrafları yukarıda belirlenen ödemelere dahil olmayıp öğrenim hayatları boyunca tüm eğitim-öğretim  masrafları … tarafından karşılanacaktır. 

5-) Maddi Tazminat olarak ….. eşi …. ‘ye …… TL ödemeyi yapmayı kabul etmektedir.

6-) Manevi Tazminat olarak ….eşi ….’ye ….. TL ödeme yapmayı kabul etmektedir.

7-) Taraflar karşılıklı olarak protokolde yazan hususlar dışında birbirlerinden maddi manevi tazminat, nafaka, yargılama gideri ve vekâlet ücreti vs. bir talepte bulunmayacaklardır.

😎 ….. maddeden oluşan işbu boşanma protokolü,     /    /2018 tarihinde düzenlenerek, taraflarca imza altına alınmıştır.

TARAF
Adı- Soyadı
İmza          
TARAF
Adı Soyadı
İmza

Örnek 2

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   İsim Soyisim  (T.C.No)

Adres:

DAVALI                   İsim Soyisim  (T.C.No)

Adres:

 DAVA KONUSU     : Anlaşmalı olarak boşanma istemimizi içerir.

 OLAYLAR               :

 1-) Davalı … ile … yılından beri evliliğimiz sürmektedir. Davalı ile aramızda uzunca bir süredir devam etmekte olan anlaşmazlık, zamanla daha da artmıştır. Ortak yaşam çekilmez hale gelmiştir.

2-) Davalı ile evlilik malları, nafaka ve tazminat hususlarında anlaşmış bulunuyoruz. Bu boşanma sonucu ortaya çıkması muhtemel uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili protokol hazırlanmıştır. Bu konuda hazırlanan protokol ekte sunulmuştur.

3-) Söz konusu protokolde, tarafların evlilik birliği içinde edinmiş oldukları malvarlığının paylaşımına, çocukların velayetine, nafaka ile maddi ve manevi tazminat konularına ve işbu dava nedeniyle doğacak giderlerin karşılanmasına ilişkin ortak çözümler yer almaktadır.

4-) Davalı ile önceden kararlaştırıldığı üzere ve anılan protokol hükümleri çerçevesinde, mahkemenizce boşanmaya karar verilmesini tamamen işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

 HUKUKİ NEDENLER      : 

 HUKUKİ DELİLLER        : 

 SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle ekli anlaşma protokolü hükümleri çerçevesinde boşanmamıza karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

ÖRNEK 3

BAKIRKÖY NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI      : ……T.C….

ADRES        :

GSM            :

DAVALI       

ADRES         :

GSM             :  

DAVA    : EVLİLİĞİN TEMELDEN SARSILMASI SEBEBİ İLE ANLAŞMALI BOŞANMA TALEBİMİZ HAKKINDADIR.

AÇIKLAMALAR         :

Bizler resmi olarak…… yıldır evli bulunmaktayız. Bu evliliğimizden olma ………………………. –……… doğumlu 1. Müşterek çocuğumuz bulunmaktadır. Müşterek çocuğun velayetinin anneye verilmesini talep etmekteyiz.

Evlendiğimiz günden itibaren aramızda fikren ve ruhen anlaşmazlık baş göstermiş olup bu anlaşmazlıklar zaman içinde müşterek aile birliğimizi çekilmez hale getirmiştir.

Aramızda sevgi ve saygı kalmamıştır.   Bu evlilik fiilen bitmiştir. Bundan sonra bir arada yaşamamız imkânsız duruma gelmiştir. Aile birliğimiz taraflardan beklenmeyecek derecede sarsılmıştır. Bundan sonra bir araya gelerek evlilik birliğini yürütmemiz imkânsız hale geldiğinden birlikte oturup her yönüyle konuştuk ve anlaştık, boşanmamızın her iki taraf için daha yararlı olacağı kanaatine varmamız nedeniyle işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

A)     Taraflar anlaşma sağlamış olup anlaşmamızı gösteren protokolü yapmıştır.

B)     Taraflar müşterek çocuğun velayetinin annede kalması konusunda anlaşma sağlamışlardır.

C)     Taraflardan ……………… velayetleri annede kalacak çocuklar için ayrı ayrı …….’er TL toplam ……. TL nafaka vereceğini kabul etmiştir.

D)     Taraflar birbirlerinde hiçbir surette nafaka ve maddi manevi tazminat talep etmemektedirler.

E)      Evlilik birliği süresince ayrılması gereken menkul ve gayri menkul taşınır taşınmaz mal varlığımız bulunmamaktadır.

F)      İş bu anlaşmalı boşanma protokolü her iki tarafın serbest iradesi ile hazırlanmış olup hiçbir baskı altında kalınmadan okunup imzalanmıştır.

       DELİLLER                    : Nüfus kayıtları, vs. deliller.

       HUKUKİ NEDENLER : TMK.nun 166/1  md. Ve ilgili mevzuat.

       SONUÇ VE İSTEM       :

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle evlilik birliğimiz fiilen bitmiş olduğundan, her iki taraf aramızda yapmış olduğumuz anlaşma protokolünün mahkemece de onanması suretiyle bu doğrultuda BOŞANMAMIZA karar verilmesini arz ve talep ederiz.                                  Saygılarımızla;         …../…../……

DAVACI(EŞ)……….. :                                                        DAVALI(EŞ)……….: