• %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • BIST 100
  1.365,27
  % -0,87
 • BITCOIN
  462188,585
  % 1,71
 • ETHEREUM
  19036.3
  % 7,09

Senet Borcu Zaman Aşımı Süresi Ne Kadardır?

Senet Borcu Zaman Aşımı Süresi Ne Kadardır?

Kurumlar ya da kişiler arasında gerçekleşen ticarette senet kullanılabilmektedir. Senet ya da bono diye tabir edilen bir nevi sözleşmelerde borcun vadesi ve miktarı belirtilmektedir. Senet borcu zaman aşımı süresi ne kadar sorusu, senetle ticaret yapan kişilerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesidir. Bono ya da senet denilen akdin Hukuk önünde bağlayıcılığı bulunmakta olup, zamanında ödenmemesi durumunda icra ve devamında cebri hacze kadar yolu bulunmaktadır.

Taraflar arasında düzenlenmiş olan senet borçlanan kişi ve aynı şekilde varsa kefil olan için bağlayıcı bir niteliğe sahip olmaktadır. Senet borcu zaman aşım süresi adi senetlerde genel olarak 3 yıl olmaktadır.Ancak ticar senetlerde bu sürenin 10 yıla kadar uzadığı bilinmektedir. Bu sebeple bu gibi bir durumla karşı karşıya kalmışsanız kesinlikle bir avukatla iletişime geçerek hukuki destek almanızı öneririz. Konu ile ilgili yazımızda sizlerle elimizden geldiğince net bilgiler paylaşmaya çalışacağız.

Senet Borcu Sorgulama

Senet borcu olanlar borçlarını sorgulama yapabilmekteler. Protestolu senet olarak adlandırılan senet; bankalarca senedin ödenmesi için senetle birlikte bütün alacakların ikaz yolu ile borçlu kişiye gönderilmesi olayıdır. Senet borcu sorgulama işlemi protestolu senetlerde kamu finanslarının arasındaki bilgilendirme servisinden dolayı rahatlıkla yapılabilmektedir. Ancak burada önemli olan senet sorgulamasının yapılabilmesi için 1211 sayılı kanun hükmünce senedin protestolu senet olması şarttır. Sorgulama ve bilgilendirme işlemi se;

 • Senet protestosunun sisteme bildirilmesi
 • Protestonun kaldırılması
 • Protestonun kaldırıldığının bütün finans kurumlarına iletilmesi şeklinde olmaktadır.

Kredi kartı borcu icra ne zaman başlar? Konusu hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Senet protestosunun kaldırılması için borç alınan bankaya gidilmesi ve başvuru yapılması gerekmektedir. Eğer senedinizin üzerindeki protesto kaldırılırsa, senedin sorgulama sisteminden silinmiş olmaktadır.

Senet Borcu İtiraz

Senet Borcu İtiraz

Eğer borçlu olarak gösterilen kişi gerçekte borçlu değilse ya da daha alacaklının icra takibi başlatma yetkisinin bulunmadığının icra dairesine bildirilmesine itiraz denilmektedir. Borçlu senet borcu itiraz yaparsa, itiraz sonucu kesinleşene kadar takip durdurulur. Genel olarak bu tür itirazlar borcun zaman aşımına uğradığı, borcun ödendiği ya da borcun muaccel olduğu durumlarda yapılmaktadır. Borçlu kişi yapacağı itirazda herhangi bir sebep bildirmek zorunda değildir.

Borç Transfer Kredisi Nedir? Hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Ancak itiraz sırasında sebep bildirmişse bu sebeplere bağlı kalacaktır. Sonrasında herhangi bir değiştirme ya da genişletme yapamaz. Buna mukabil alacaklı da arşı bir dava açmışsa bu sefer borçlu kişi sebeplere bağlı kalmaksızın kendisini her türlü savunabilecektir.

Senet Borcu Haciz

Eğer borçlu kişi senedini zamanında ödemezse alacaklı kişi senet borcu haciz işlemleri başlatabilmek için alacağını icra dairelerine ya da bir avukata tahsil ettirme yoluna gitmektedir. Eğer bu iş avukata verilirse senet borcunun üzerine bide avukat masrafları eklenmektedir. Senedi devralan avukat ilk olarak sizinle iletişime geçer ve bir sulh yolu aranmasını sağlamaya çalışır. Bütün masrafları ödeyebilmeniz için size bazı seçenekler ( taksit, peşin, kredi kartı…) sunar. Eğer bu yöntemlerden birini seçerek ödemeye başlarsanız, icra takibinden kurtulmuş olursunuz. Şayet bu yöntemleri kabul etmezseniz artık icra takibi için mahkeme süreci başlamış olacaktır.

Senet Borcu Maaş Haczi

Senet Borcu Maaş Haczi

Avukata ya da icra dairelerine verilen senet tahsillerinde yeniden ödemeyi kabul etmez ve sulh yoluna gitmezseniz, icra takibi ve mahkeme süreci başlatılmış olacaktır. Ödeme yapılmayan borçlar avukatlar tarafından icra mahkemelerine gönderiliyor ve artık hakkınızda icra takibi başlatılmış oluyor. İcra mahkemeleri aracılığıyla senet borcu maaş haczi ya da taşınmaz malların haczi işlemi başlatılmış olmaktadır. Bu işlemler kişiden kişiye değişiklik gösterebileceği gibi genel olarak maaş haczi işlemi tercih edilmektedir. Şayet borcunuzu ödememişseniz maaşınızın 4’te 1’ine haciz işlemi uygulanacaktır. Bu oradan daha fazlasına haciz işlemi uygulanamaz.